top of page

"לחולל את שלא

ניתן לדבר"

 

פינה באוש

מחול, אמנויות הבמה והתמצאות במרחב

 

אנשי במה ורקדנים מתמודדים עם הצורך לזכור כמות גדולה של טקסטים, לבצע מהלכים כוריאוגרפיים מורכבים הדורשים שליטה אבסולוטית בגופם, תוך התמצאות במרחב, האזנה למוזיקה ותיאום מושלם עם הרקדנים או השחקנים האחרים, המתמודדים עם קשיים דומים. הפעולות הללו מטילות עומס עצום על זיכרון העבודה שלהם, זיכרונם המוטורי ויכולות המולטי-טאסקניג של מוחם. מאמצים מוחיים אלה הופכים מאתגרים במיוחד במקרה של רקדנים ואמני במה הסובלים מהפרעת קשב וריכוז. המעבר ממקצב למקצב, תוך כדי שמירה על תנועה מלאה, דורש גם הוא שליטה, מודעות ויכולות ויסות עצמי וריכוז גבוהות ביותר.

 

היכולות הללו, מעידים היום חוקרים מומחים בתחומי המוח, ניתנות לפיתוח באמצעים שאינם קשורים לעבודה ולתרגול המקצועי השוטף. זאת ועוד, דווקא התרגול שאינו מתבסס על חזרה רפטטיבית על הפעולות שנדרש השחקן או הרקדן לבצע דרך קבע מתגלה כאפקטיבי יותר, שכן הוא תורם להיווצרות קשרים חדשים במוח, מרחיב את טווח היכולות ומאפשר לרכוש יכולות חדשות.

 

האימון ב-Infinity Mind

 

האימון הנוירו-קוגניטיבי ב-Infinity Mind נועד להעצים את היכולות המוחיות של אמני במה ורקדנים מכל התחומים ולהעמיד לרשותם כלי עבודה משופרים לטיפוח מצויינותם האמנותית. האימון מתבסס על תגליות מחקריות מתקדמות בתחום מדעי המוח ועל הקשר ההדוק וההשפעות הגומלין המתקיימות בין אזורים שונים במוח.

 

שיטת האימון הייחודית של Infinity Mind משלבת עבודה בתנועה עם אימון קשב וקוגניציה ומשתמשת, הלכה למעשה, בתופעה נוירולוגית הנקראת "השפעות מצטלבות (cross-modal influences), ובעולם הספורט "אימונים מצטלבים". השיטה מבוססת על כך שבמיומנויות מסוימות, תרגול חלק אחד של המוח מועיל גם לחלקו האחר. כפי שכתב הנוירו-פסיכיאטר ג'ון רייטי, מאוניברסיטת הארוורד, "כדי שאדם יוכל לשנות את החיווט העצבי של מיומנות מסוימת, עליו לעסוק בפעילות חדשה ולא מוכרת, אך קשורה למיומנות הזאת, כיוון שחזרה פשוטה על אותה פעילות רק משמרת קשרים קיימים. כדי לחזק את תבנית המעגל היצירתי שלו ניגן אלברט איינשטיין בכינור, ווינסטון צ'רצ'ל צייר נופים", (ד"ר ג'ון רייטי, 'מדריך למשתמש במוח').

 

תוצאות האימון

 

שיטת האימון של Infinity Mind מחזקת אצל המתאמן יכולות מרכזיות החיוניות לפעילותו המקצועית:

 

  • הופעה משוחררת ואינטואיטיבית יותר על הבמה

  • קבלת כלים יעילים לויסות עצמי

  • התמודדות עם מתח וחרדות

  • הגברת המיקוד בתהליך היצירה ושיפור יכולת הביטוי העצמי

  • העצמת יכולת ההתמצאות במרחב

  • הגדלת יכולת ההתמודדות עם הפרעת קשב וריכוז

  • שיפור היכולת לנטרל את הסחות הדעת שגורם הקהל

 

האימון הינו פרטני ומותאם לצורכי המתאמן ומאפייניו האישיים.

 

אמני במה

"ריקוד הוא השפה הסודית של הנפש"

 
מרתה גרהם
bottom of page